Krok w przedsiębiorczość 1

Krok w przedsiębiorczość 1

Książka nauczyciela w której znajdziesz rozwiązane sprawdziany, testy i kartkówki z kluczem odpowiedzi dla następujących działów:

Klasa 1
 1. Komunikacja interpersonalna
  • Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości
  • Role społeczne i rodzaje zachowań
  • Komunikacja społeczna
  • Podejmowanie decyzji
  • Konflikty i ich rozwiązywanie. Negocjacje
 2. Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
  • Gospodarka rynkowa. Podmioty gospodarki
  • Rynek w gospodarce
  • Popyt, podaż i cena
  • Gospodarstwa domowe
  • Konsument, czyli „król rynku”
  • Rola państwa w gospodarce
  • Wzrost i rozwój gospodarczy państwa
  • Budżet państwa
 3. Pieniądz i bankowość
  • Pieniądz
  • Banki
  • Rachunki bankowe
  • Kredyty
  • Pozabankowe formy inwestowania
  • Giełda
 4. Podatki i ubezpieczenia
  • Podatki
  • Roczne rozliczenie podatku dochodowego
  • Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe
  • Ubezpieczenia
 5. Przedsiębiorstwo
  • Cele i rodzaje dzialalności gospodarczej
  • Klasyfikacja przedsiębiorstw
  • Zakładanie firmy
  • Biznesplan
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Sprawdozdania finansowe przedsiębiorstwa
  • Księgowość przedsiębiorstwa
  • Marketing
  • Etyka w pracy i w biznesie
 6. Praca
  • Rynek pracy
  • Poszukiwanie pracy
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Zatrudnienie
  • Bezrobocie
  • Sytuacja na rynku pracy w UE
 7. Współpraca międzynarodowa
  • Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą
  • Procesy globalizacji

Krok w przedsiębiorczość 1 na stronie księgarni Matras.pl

Pobierz książkę nauczyciela

książka nauczyciela
książka nauczyciela
Pozostaw odpowiedź

Polub Nas na Facebooku